VISI

Menjadikan MRSM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif & bertaraf dunia

MISI

Menyediakan pelajar bumiputera yang berpotensi tinggi dalam semua bidang terutamanya bidang sains dan teknologi

OBJEKTIF

  • Melahirkan pelajar berprestasi tinggi
  • Melahirkan pelajar berpesonaliti unggul dan berwawasan
  • Menjadi penanda aras sebagai institusi pendidikan cemerlang di dalam dan luar negara
  • Menjadikan kepimpinan berkuasa autonomi kepada pengurusan maktab

NILAI BERSAMA

Amanah Rakyat

MOTTO