ALUMNI MRSM BETONG 
Kejar cita-cita mu,
Raih masa depan mu,
demi kemajuan bangsa ini...

Panduan Pengguna Portal Maktab

MRSM e-Education Support Portal

 

Bilangan Pelawat


 
Kemaskini pada
 
May 4, 2017

Hal Ehwal Pelajar

 

Badan Wakil Pelajar
26 October 2016 10:47 AM
admin

BADAN WAKIL PELAJAR

MRSM BETONG, SARAWAK

 

PENGENALAN BWP

Badan Wakil Pelajar (BWP) ditubuhkan sebagai satu badan kebajikan dan kerjasama dalam menjaga kepentingan pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) ke arah mencapai matlamat dan wawasan pembangunan bangsa dan negara,disamping menjadi titian atau landasan kepada pelajar untuk memupuk dan menyubur bakat kepimpinan serta demokrasi dan kerjasama di kalangan pelajar.

 

MATLAMAT

Matlamat merupakan satu aset yang penting dan bertindak sebagai teras atau jalan supaya semua perancangan yang dijalankan sentiasa berada di landasannya.Antara matlamat BWP ialah :

  • Moto MRSM "Berdisplin,Berilmu dan Beramal" adalah sentiasa dijunjung dan diamalkan oleh setiap pelajar.

  • Setiap pelajar mendapat pimpinan, bimbingan, kemudahan dan perkhidmatan yang sewajarnya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

  • Program/aktiviti BWP telah dirancang dengan rapi untuk memenuhi objektif-objektif yang telah ditetapkan.

 

CARTA ORGANISASI BADAN WAKIL PELAJAR 2016 / 2017

 

Persatuan Usahawan Muda
01 February 2017 12:12 AM
admin

PERSATUAN USAHAWAN MUDA

MRSM BETONG, SARAWAK

 

OBJEKTIF


Melahirkan para pelajar yang berkebolehan dan berjaya saing dalam menjana pembangunan sahsiah diri.

Melahirkan pelajar yang dinamik, proaktif, dan cemerlang dalam melestarikan modal insan.

 

 
GURU PENASIHAT

En. Halim Bin Saree

 

CARTA ORGANISASI PUM

 

GALERI PUM

 

Badan Muafakat
16 October 2016 11:57 PM
admin

MUAFAKAT MRSM BETONG, SARAWAK

 

OBJEKTIF


Untuk mengadakan satu forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Betong bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka.

 

JAWATANKUASA MUAFAKAT MRSM BETONG
 

YANG DIPERTUA

WILSON ENTABANG

 

NAIB YANG DIPERTUA

ANDREW BUGI AK IPANG

 

SETIAUSAHA

KELIMAN AK LAW

 

BENDAHARI

JOFFESSOR AK JAPAI

 

AHLIJAWATANKUASA

AZMI BIN ABDULLAH

KIPLIE BIN ALI

JACK ANAK DUAT

JUSTI@SAINI BIN AMBAN

MOHD HEJEMI B HAJI OMAR

SURIATI BINTI SUGIMAN

HILDA BINSON

SYAFIQ ATSARI BIN ZAINUDDIN

 

JURUAUDIT

ABANG JOHANIZAM BIN ABANG ROBIL

HOMEROOM
13 February 2017 12:30 AM
adminst

 

HOMEROOM DI MRSM

Idea mengenai Homeroom ini telah diperkenalkan sejak tahun 1972 di MRSM Seremban dan kemudiannya dikembangkan ke MRSM lain. Sejak itu program Homeroom menjadi sebahagian program yang tidak boleh dipisahkan daripada program lain di MRSM.

Program Homeroom sebagai teras kepada sistem pendidikan MRSM adalah untuk mendidik pelajar menjadi matang dan menjadi manusia lengkap untuk menghadapi cabaran masa depan. Proses pendidikan ini dibimbing oleh seorang guru penasihat. Di samping selalu proses pembelajaran akademik, pelajar juga akan didedahkan dengan budaya penerokaan sejajar dengan penerokaan di bidang Sains (Scientific Enquiry) melalui program pengayaan.

Guru Asrama
12 February 2017 12:15 PM
adminst

JAWATANKUASA GURU ASRAMA MRSM BETONG

Lembaga Disiplin Pelajar
26 October 2016 11:06 PM
adminst

 LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR

MRSM BETONG, SARAWAK